Myocarditis na vaccinatie?

Vaccination

 

Open Legal Advocaten wil namens vaccinatieslachtoffers de overheid aansprakelijk stellen voor de schadelijke gevolgen van de COVID-19 vaccinatie. Via deze weg kan de geleden schade geclaimd worden en stopt mogelijk het vaccinatiebeleid.

Om die reden zijn wij op zoek naar:

• gevaccineerde personen in de leeftijdscategorie 5 t/m 30 jaar die
• zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer
• vervolgens hartklachten (Myocarditis) ervaren
• samen met medeslachtoffers hun schade willen claimen.

Vanwege beschikbare financiering zijn geen deelnamekosten verbonden aan deze procedure. De verwachte tijdsinvestering is bovendien minimaal.

INTERESSE?
Mail in dat geval aub. uiterlijk maandag 27 juni a.s. uw contactgegevens naar info@openlegal.nl o.v.v. ‘deelname vaccinatieprocedure’. Wij nemen dan spoedig contact met u op. Uiteraard gaan wij discreet om met uw gegevens.

Pfizergate: wat ons niet is verteld

Doctor with syringe. Vaccination of a child in hospital
Doctor with syringe. Vaccination of a child in hospital

In eerdere blogs hebben wij gewaarschuwd voor de gevaren die kinderen lopen na de inenting met het COVID-19 vaccin van Pfizer/BioNTech. Zo bestaat een verhoogd risico op hartspierontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Ook risico’s op hersenaandoeningen en andere ernstige bijwerkingen nemen toe. Wereldwijd stijgt zichtbaar het aantal slachtoffers. Namens een aantal ingeënte kinderen start Open Legal Advocaten om die reden een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse overheid en voormalig minister van VWS Hugo De Jonge. 

Onderzoek
In de afgelopen maanden heeft mr. Niels Vanaken uitgebreid onderzoek verricht naar het vaccin van Pfizer en de handelwijze van de overheid. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt de rechtbank verzocht om voor recht te verklaren dat de overheid en minister De Jonge onrechtmatig hebben gehandeld ten aanzien van de kinderen.

Hieronder tref je de belangrijkste punten uit dit onderzoek. Het onderzoeksrapport kun je downloaden via DEZE LINK. De bijlagen waarnaar wordt verwezen in het rapport vind je HIER.

Gezondheidsfraude
Allereerst kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de samenwerking tussen de overheid en Pfizer. De overheid houdt de inhoud van de contractueel gemaakte afspraken strikt geheim. Als farmaceutisch bedrijf kent Pfizer een beruchte historie. Pfizer is in het verleden vaak betrokken geweest bij grootschalige gezondheidsfraude. Hierbij kun je denken aan het op de markt brengen van niet-goedgekeurde geneesmiddelen, het manipuleren van klinische onderzoeksdata, het omkopen van overheidsambtenaren en artsen en het experimenteren op kinderen met zelfs de dood tot gevolg. Doorheen de jaren heeft Pfizer miljardenschikkingen getroffen met onder meer de Amerikaanse autoriteiten en slachtoffers. Op deze manier wist het bedrijf te ontkomen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging.

Deze feiten zijn geen geheim. Bovendien zijn deze eenvoudig terug te vinden voor wie online even zoekt. Opvallend is dat onze media zich met geen kritisch woord hierover heeft uitgelaten. Een kleine waarschuwing zou niet hebben misstaan.

Klinische fraude
Om haar vaccin versneld goedgekeurd te krijgen voor gebruik, heeft Pfizer binnen enkele maanden tijd slechts een beperkt klinisch onderzoek verricht. Haar onderzoeksdata heeft Pfizer aangeleverd aan het Europees Medicijn Agentschap (EMA), waarna het vaccin voorwaardelijk is toegelaten tot de markt. Het EMA heeft haar goedkeuring uitsluitend gebaseerd op deze klinische onderzoeksdata van Pfizer. Zelf heeft het EMA géén onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Hetzelfde geldt op nationaal niveau voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsraad. Alles duidt erop dat deze instanties niet als waakhond hebben opgetreden en Pfizer daarentegen vrij spel hebben gegeven. De instanties worden grotendeels gefinancierd door farmaceutische bedrijven als Pfizer. Hierdoor kon het vaccin vrij eenvoudig in een rap tempo worden geïnjecteerd bij de kinderen.

Een collectief van 500 onafhankelijke artsen en wetenschappers heeft de klinische onderzoeksdata van Pfizer geanalyseerd en bestudeerd. De deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat Pfizer haar onderzoeksdata op meerdere wijzen heeft gemanipuleerd. Volgens hen zijn de data volstrekt onbetrouwbaar. Dit laatste is bevestigd door interne klokkenluiders. Door haar onderzoeksdata ‘op te poetsen’ heeft Pfizer het beeld willen scheppen dat haar vaccin veilig en effectief is. Maar zelfs dan blijkt uit haar eigen data dat haar vaccin helemaal niet veilig is voor gebruik. Ook is het vaccin niet effectief tegen COVID-19. Een gedetailleerde analyse van de klinische onderzoeksdata kun je terugvinden in het onderzoeksrapport.

Schadelijke werking
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan hoe schadelijk de werking van het spike-eiwit is in het lichaam. Dit spike-eiwit wordt aangemaakt in het lichaam van het kind na de inenting met het vaccin van Pfizer. Het spike-eiwit vormt zich een weg doorheen het lichaam en veroorzaakt onder meer bloedstollingen en bloedklonteringen. Dit verklaart het toenemend aantal gevallen van hart- en hersenaandoeningen bij kinderen en jong adolescenten. De schadelijke werking van het vaccin uit zich in de praktijk bijvoorbeeld bij gevaccineerde jonge sporters, die opeens ‘neervallen’ tijdens het sporten. In het ergste geval komen zij te overlijden. Medisch-deskundigen wijten dit aan de wijze waarop het vaccin is ontworpen. 

Ook komt steeds meer microscopisch bewijs boven tafel waaruit blijkt dat het vaccin van Pfizer toxische stoffen bevat, waaronder grafeenoxide. Meerdere onderzoeksteams hebben dit onafhankelijk van elkaar aangetoond. Ook dit is bevestigd door klokkenluiders. Het gebruik van deze schadelijke stof is niet toegestaan in mensen. Binnen het Europees Parlement zijn dan ook vragen hierover gesteld. Over dit onderwerp schreven wij eerder al een BLOG.

Vaccination of a child

Medisch-wetenschappelijk experiment
Tijdens haar klinisch onderzoek heeft Pfizer enkel onderzocht hoeveel ingeënte deelnemers in verhouding tot de placebogroep minder PCR-positief testten op COVID-19. Hierbij heeft Pfizer zich gericht op een relatief jonge en gezonde testgroep. Bovendien was het onderzoek ten aanzien van de kinderen erg kleinschalig opgezet. Pfizer heeft nooit onderzocht hoe lang haar vaccin bescherming biedt tegen COVID-19, of het vaccin effectief is bij ernstige COVID-19 klachten en of het vaccin überhaupt in staat is om de virusoverdracht tegen te gaan. Ook heeft Pfizer nooit onderzocht hoe het vaccin zich precies gedraagt in het lichaam (farmacokinetiek). Zij heeft haar vaccin klinisch niet getest op zwangere vrouwen, op personen met een verzwakt immuunsysteem, op personen die reeds COVID-19 hadden doorgemaakt en op ouderen met onderliggend lijden. Voor deze laatste doelgroep was het vaccin aanvankelijk juist bedoeld.

Kortom, op het moment waarop het vaccin van Pfizer versneld is toegelaten tot de markt, was nog helemaal niets bekend over de werking van het vaccin. De gecombineerde fase 2/3 van het klinisch onderzoek loopt nu nog steeds. De antwoorden op alle belangrijke onderzoeksvragen zullen moeten volgen uit de praktijk. Pfizer dient deze praktijkgegevens te delen met het EMA. In lijn hiermee maken de kinderen deel uit van een medisch-wetenschappelijk experiment. Het enkele feit dat het EMA haar voorwaardelijke goedkeuring heeft verstrekt aan het vaccin, maakt dit niet anders.

Markttoelating niet toegestaan
Deze versnelde markttoelating (‘emergency use authorization’) had sowieso nooit mogen plaatsvinden. Er was immers werkzame medicatie voor de (vroeg)behandeling van COVID-19 beschikbaar. Het bewijs hiervan volgt uit tal van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), het succesvol gebruik ervan in vele andere landen en authentieke persoonlijke verklaringen van ex-COVID-19 patiënten, behandelend artsen en apothekers. Het gebruik van deze medicatie heeft reeds talloze mensenlevens gered.

De overheid heeft helaas de keuze gemaakt om haar bevolking deze werkzame medicatie te onthouden. De medicatie staat immers het vaccinatiebeleid in de weg. Bestaat er een aanvaardbare betere behandelmethode ten aanzien van COVID-19, dan mag de versnelde goedkeuringsprocedure niet gevolgd worden. De overheid heeft de medicatie dan ook structureel afgedaan als kwakzalverij. Zelfs heeft zij de Gezondheidsinspectie huisartsen laten beboeten wanneer zij de medicatie voorschreven aan hun COVID-19 patiënten die hierom vroegen. Anders dan het vaccin, is deze medicatie veilig voor gebruik. 

Een tweede reden waarom deze versnelde goedkeuringsprocedure niet gevolgd had mogen worden, is dat op het moment waarop het vaccin tot de markt is toegelaten geen sprake meer was van een urgente levensbedreigende situatie. Op basis van de gemiddelde wereldwijde mortaliteitsgraad waren de risico’s van COVID-19 op dat moment vergelijkbaar met die van de jaarlijkse seizoensgriep. Dit gold al helemaal voor gezonde kinderen, voor wie COVID-19 nooit een reëel gevaar heeft opgeleverd. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit erkend. Het inenten van kinderen levert geen gezondheidsvoordeel op.

Op het verkeerde been
De overheid heeft de kinderen en hun ouders steeds willen doen geloven dat het vaccin van Pfizer volkomen veilig en effectief is. Dit terwijl zij bekend was met de ernstige risico’s die hieraan kleven. Doordat de overheid onjuiste informatie heeft verstrekt over het vaccin, konden de kinderen en hun ouders geen weloverwogen vaccinatiekeuze maken. Met slogans als ‘je doet het voor een ander’ en ‘je krijgt hierdoor je vrijheid terug’ heeft de overheid de kinderen zelfs aangespoord om zich in te enten. Onder meer prikbussen bij scholen en psychologische campagnes moesten het vaccinatieproces versnellen.   

Doctor makes vaccination to a child. Inoculation in the shoulder

Onafhankelijk onderzoek
Op 4 november 2021 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een Parlementair onderzoek naar het gevoerde coronabeleid. Dit onderzoek vindt naar verwachting medio 2022 plaats. In dat kader hebben wij een brief gestuurd naar alle Tweede Kamerleden, om deze feiten onder de aandacht te brengen. Wij hebben hen verzocht om een objectief en onafhankelijk deskundigenonderzoek te laten plaatsvinden naar de werkelijke ingrediënten van het vaccin. Zo ook dient nader onderzoek te worden verricht naar het verband tussen de inenting en het toenemend aantal ernstige bijwerkingen bij de kinderen. Een kopie van de brief tref je via DEZE LINK.

Het Parlement in Luxemburg heeft reeds een onderzoek ingesteld naar de kindervaccinatie. Wij hopen dan ook dat de Kamerleden onze oproep serieus nemen. In ieder geval zijn zij nu bekend met deze feiten. 

Steun ons!
Uiteraard zitten wij niet stil. Samen met medisch-wetenschappelijk deskundigen willen wij zelf onafhankelijk onderzoek verrichten naar de inhoud en de schadelijke gevolgen van het vaccin. In lijn hiermee ondernemen wij juridische acties en brengen wij de risico’s verder onder de aandacht.

Wil jij de kinderen steunen? Zij kunnen jouw donatie goed gebruiken! Hiermee kunnen wij de onderste steen boven krijgen en dit schadelijk vaccinatiebeleid stoppen.

Het slimste virus ooit

virus

Na anderhalf jaar diepgaand onderzoek via Stichting Corona Onderzoek kunnen we maar één conclusie trekken: wij hebben te maken met een virus dat buitengewoon slim is. Dit virus is zo slim, dat geen enkele maatregel van ons bijzonder intelligent Kabinet hiertegen bestand lijkt. En wat heeft het Kabinet veel geprobeerd…

Goed voorbereid
Nochtans waren wij goed voorbereid op de komst van het slimme virus. Zo werd al op 18 oktober 2019 onder de vlag ‘Event 201’ een uitgebreide simulatie van de virusuitbraak uitgevoerd. Om alvast te oefenen, moet men bij het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation hebben gedacht. Ook sloot vaccinfabrikant Moderna op 12 december 2019 alvast contracten af voor de ontwikkeling van mRNA vaccins. Mocht het zover zijn, dan konden deze vaccins worden ingezet om het slimme virus te bestrijden.

De Duitse wetenschapper Christian Drosten wist op zijn beurt hoe belangrijk het was om alvast voor de virusuitbraak een testprotocol op de plank te hebben liggen. Hiermee kon het slimme virus indien nodig meteen worden opgespoord. De andere Duitse wetenschapper Olfert Landt had op dat moment zelfs de PCR-testkits al gereed voor de verkoop. Niets mocht aan het toeval worden overgelaten wanneer het slimme virus daadwerkelijk zou aanvallen.

Te slim
Wat zou er mis kunnen gaan, zou je denken. Echter toen het slimme virus voor het eerst opdook, bleek het extreem hoogbegaafd te zijn. Voor ons bijzonder intelligent Kabinet volgde dan ook een flinke uitdaging.

Al snel deden zich de meest wilde verhalen over het virus de ronde. “Het virus was losgelaten uit een lab”, riep de een. “Neen hoor, het virus kwam van een dierenmarkt”, meende de ander. Ook zou het virus in staat zijn om zich te vermommen. De ene keer als een Britse of Zuid-Afrikaanse variant, de andere keer als een Delta variant.

Ons bijzonder intelligent Kabinet zette meteen alles op alles, opdat het slimme virus geen kans zou krijgen. Gelukkig wist men vrij snel te achterhalen dat het virus beschikte over een sterk rekenkundig vermogen. Het slimme virus kon zelfs afstanden inschatten. Alle burgers moesten dan ook minimaal andere halve meter afstand houden. Verder had het virus een hekel aan hygiëne, dus moesten de handen goed worden gewassen en ontsmet.

Ook stelde ons bijzonder intelligent Kabinet vast dat het slimme virus vooral ’s nachts actief was en graag vertoefde in de open lucht. Het hield in ieder geval niet van huiselijke sferen. Daarom moest iedereen zoveel mogelijk thuis werken en binnen blijven. Ook volgde een avondklok van 21.00u tot 04.00, want het virus kon kloklezen.

Uit onderzoek bleek dat het slimme virus er een gezonde levensstijl op nahield en sportief was aangelegd. Het besluit van ons bijzonder intelligent Kabinet om alle sportscholen en zwembaden te sluiten kwam dan ook niet als een verrassing. Op dergelijke locaties, waar gezonde mensen zich ophielden, zou het virus immers kunnen toeslaan. Daarentegen konden de McDonalds en de slijterij gewoon openblijven.

Een eyeopener voor ons bijzonder intelligent Kabinet was toch wel dat het slimme virus blijkbaar gezichten kon herkennen. Op enig moment werd dan ook de mondkapjesplicht ingevoerd. Een bijkomend voordeel hiervan was dat iedereen erg gevaarlijk zou lijken. Dat zou het virus zeker afschrikken. Helaas hadden de mondkapjes in werkelijkheid minder effect. Het slimme virus bleek zich immers te verspreiden via aerosolen, waardoor de mondkapjes in de prullenbak konden.

Het meteen volledig afschaffen van de mondkapjesplicht vond ons bijzonder intelligent Kabinet toch iets te riskant. Dit zou onze geloofwaardigheid niet ten goede komen. Het was belangrijk dat we met name op scholen, in de bus en op de tram er gevaarlijk bleven uitzien. Het virus volgde immers graag onderwijs en dan met name in de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar. Het virus was niet voor niets zo slim. Ook reisde het virus graag met het openbaar vervoer.

En zo volgde maatregel na maatregel. Het slimme virus vond het ergens wel grappig. Hoe lang zou het nog duren voordat het bijzonder intelligent kabinet doorhad dat zij voor 99,9% van de mensen niet eens een gevaar opleverde? Intussen muteerde het virus rustig verder, zoals zij dit nog miljoenen jaren zou doen.

Fictie
Alles wat u leest in deze blog is uiteraard fictie. Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op toeval. In het echt zou een dergelijk scenario ondenkbaar zijn. Dan zouden wij met z’n allen gewoon Carnaval vieren, met een rode clownsneus op in plaats van een mondkapje.

Over de auteur: Niels Vanaken is advocaat en oprichter van Stichting Corona Onderzoek. Hij staat corona gedupeerden bij.

Lees tip: Bescherm onze kinderen!