Skip to content

Dagvaarding Jaap van Dissel

Met regelmaat wordt bij Stichting Corona Onderzoek navraag gedaan of wij willen overgaan tot dagvaarding van Jaap van Dissel. Mocht een gerechtelijke procedure worden gevoerd, dan zal deze sowieso niet gericht zijn tegen Jaap van Dissel als persoon. De situatie is zo dat mr. Niels Vanaken en mr. Edo Sweebe van Stichting Corona Onderzoek een sommatiebrief hebben gericht aan het RIVM. Deze brief is verstuurd naar Jaap van Dissel, als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, onderdeel van het RIVM. In de sommatiebrief wordt het huidig PCR-testbeleid aan de kaak gesteld. Deze brief kun je terugvinden via onze website. Jaap van Dissel heeft namens het RIVM niet op de brief gereageerd.

Sommatie brief aan Jaap van Dissel

De sommatiebrief aan Jaap van Dissel is verstuurd op verzoek van een aantal (bekende) ondernemers. Deze ondernemers zijn het niet eens met de wijze waarop de overheid haar coronabeleid voert. De inhoud van de brief wordt ondersteund door enkele prominente PCR-deskundigen. In de brief wordt onder meer ingegaan op de onbetrouwbaarheid van de PCR-testresultaten die worden bekomen door het gebruik van de PCR-test. Het is van groot belang dat de testresultaten betrouwbaar zijn, aangezien de overheid haar corona maatregelen hierop baseert. In de brief aan Jaap van Dissel wordt felle kritiek hierop geuit.

Dagvaarding van Dissel als getuige

Aangezien Jaap van Dissel niet reageert op de sommatiebrief van de ondernemers, is besloten om de rechtbank te verzoeken een getuigen- en deskundigenverhoor te gelasten. Onder meer Jaap van Dissel zelf zal hierbij onder ede worden gehoord. Centraal hierbij zal de vraag worden gesteld waarom de PCR-testmethode van de overheid als voldoende betrouwbaar moet worden beschouwd. Het staat immers vast dat de PCR-test slechts dood genetisch materiaal van het virus in het lichaam kan detecteren. Een infectueus actief virus wordt niet gedetecteerd. Ook kan niet worden gegarandeerd dat het aangetroffen genetisch materiaal daadwerkelijk van COVID-19 afkomstig is, aangezien het ook van een ander verwant virus afkomstig kan zijn. Verder is zeer wel mogelijk dat het genetisch materiaal reeds weken- of maandenlang in het lichaam van de betreffende persoon aanwezig is. Meer in het algemeen toont de PCR-test niet aan of de persoon in kwestie besmet of besmettelijk is, dan wel of deze ziek is of ziek gaat worden. Bovendien wordt de PCR-test op verschillende manieren toegepast door de testlaboratoria. Ook dit draagt niet bij aan de betrouwbaarheid van de testresultaten. Het is dan ook van belang dat de uitvoering van de PCR-test standaard gepaard gaat met klinisch onderzoek door een arts. Tijdens het getuigen- en deskundigenverhoor zullen ook PCR-deskundigen aan het woord komen. Als vervolgstap zal een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Aan de rechtbank zal dan worden verzocht om de Nederlandse Staat te velen haar huidig PCR-testbeleid te staken of in ieder geval aan te passen. Zoals gezegd, betreft deze procedure geen dagvaarding van Jaap van Dissel als persoon. 

Dagvaarding Jaap van Dissel

Stichting Corona Onderzoek helpt gedupeerden

Ondervind jij persoonlijk of zakelijk hinder door corona? De advocaten van Stichting Corona Onderzoek kunnen je in dat geval met raad en daad bijstaan. Wij vinden het immers van belang dat de ingrijpende corona maatregelen zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Om die reden dragen wij graag ons juridisch steentje bij. Zo verrichten wij diepgaand onderzoek naar corona gerelateerde onderwerpen, voeren wij juridische procedures namens gedupeerden, organiseren wij campagnes en horen wij relevante getuigen. Wil jij onze werking ondersteunen? Jouw donatie stelt ons in staat om onze activiteiten voort te zetten. Wil jij weten wat Stichting Corona Onderzoek voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!