Skip to content

De hele natie aan de vaccinatie

Vooralsnog geeft de overheid aan dat het Coronavirus alleen bestrijdt kan worden door middel van een vaccinatie. Zouden wij het RIVM en het kabinet moeten geloven, dan is een massale inenting met het Pfizer/BionTech vaccin de enige oplossing om het virus te verslaan.

‘Beetje bij beetje onze vrijheid terug’
De massale radio en tv campagnes van coronavaccinatie.nl lijken dit beeld te versterken. Volgens de reclamespotjes zou het vaccin volkomen veilig zijn ‘want het is getest op tienduizenden mensen’. Laten wij dus snel vaccineren, want hierdoor krijgen wij ‘beetje bij beetje onze vrijheid terug’. U kent ‘m wel.

Belangrijk is dat wij de kwetsbare groep mensen binnen onze samenleving effectief beschermen. Daarvoor moeten álle beschikbare middelen worden ingezet. Dit vormt echter geen vrijbrief om de bevolking te stimuleren zich op brede schaal in te enten met een nog onvoldoende bekend middel. We weten nu eenmaal nog te weinig hiervan. We hebben namelijk te maken met een nieuw vaccin, waarbij voor het eerst de m-RNA techniek wordt gebruikt. Het vaccin is via een versnelde procedure en slechts voorlopig door de EMA goedgekeurd.

Experiment?
Voorafgaand aan deze voorwaardelijke goedkeuring heeft men het vaccin binnen een tijdsbestek van slechts enkele maanden klinisch getest op een beperkte groep mensen. Hieronder bevonden zich sowieso geen zwangere vrouwen of kinderen onder de 16 jaar. Het optreden van eventuele bijwerkingen zal dan ook de komende maanden en jaren moeten blijken, nadat iedereen al is ingeënt.

Het is aan de fabrikant zelf om de komende twee jaar alle gegevens te verzamelen en de EMA op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Op dit moment verricht het Europees Agentschap PRAC bijvoorbeeld onderzoek naar een mogelijk verband tussen de vaccinatie met het Pfizer/BioNTech vaccin en het overlijden van achttien ouderen kort erna.

Hebben wij onze lessen niet geleerd?
Dat het lukraak versneld vaccineren van de bevolking op brede schaal ontzettend mis kan gaan, blijkt in ieder geval uit het débacle amper 10 jaar geleden. De destijds alom geprezen vaccinatiecampagne tegen het Mexicaanse griepvirus heeft enkele jaren later geresulteerd in diverse claims. Zo werden hele sporthallen vol kleine kinderen op grote schaal gevaccineerd met het vaccinmiddel Pandemrix, als gevolg waarvan meerdere kinderen de ongeneeslijke neurologische ziekte narcolepsieontwikkelden. Met het oog op schadeloosstelling van de gedupeerden, heeft de overheid in 2018 een potje van enkele miljoenen hiervoor uitgetrokken.

Zelfvoorzienend
Überhaupt kan men zich de vraag stellen of het nodig is om een volledige bevolking te vaccineren. Het antwoord is neen. De meeste gezonde mensen beschikken over een perfect functionerend aangeboren immuunsysteem. Om die reden ondervindt het merendeel van de bevolking weinig tot geen klachten van het Coronavirus. Ons natuurlijk immuunsysteem is immers getraind om het gevecht met dergelijke virussen aan te gaan. Het blijkt zelfs steeds beter bestand tegen mutaties van het virus. Zou ons lichaam niet op deze ingenieuze wijze werken, dan waren wij met z’n allen natuurlijk al lang bij bosjes dood neergevallen.

Over de auteur: Niels Vanaken is advocaat en oprichter van Stichting Corona Onderzoek. Hij staat belanghebbenden bij in het voeren van juridische procedures.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook