Skip to content

FAQ

COVID-19

Corona, COVID-19, SARS-CoV-2… Het is een onderwerp dat in vrijwel elk gesprek voorkomt. Maar wat is het nou precies?

SARS-CoV-2, beter bekend als Corona, is een virus dat zich verspreidt via onder meer mens-op-mens contact. Wanneer je Corona krijgt, kan je met verschillende symptomen te maken krijgen, zoals neusverkoudheid, hoesten en griepachtige klachten, zoals koorts. Voor 98% van de bevolking is het virus ongevaarlijk. Circa 2% van de bevolking belandt in het ziekenhuis. Van dit laatste percentage belandt circa 0,35% op de Intensive Care. Patiënten die in het ziekenhuis terecht komen hebben veelal onderliggende aandoeningen.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt geadviseerd om je handen vaak te wassen en deze te ontsmetten Ook het houden van voldoende afstand tot andere mensen is belangrijk. Verder zorg je het beste voor genoeg schone lucht in elke ruimte. Meer in het algemeen is het belangrijk om te zorgen voor een goed immuunsysteem.

Een vaccinatie is in Nederland NIET verplicht. Volgens artikel 11 van de Grondwet bestaat het recht op lichamelijke onaantastbaarheid, tenzij sprake is van een gerechtvaardigde wettelijke beperking. De Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen, waarin zij zich nadrukkelijk uitspreekt tegen een vaccinatieplicht bij COVID-19. Lees hier meer hierover.

Word jij wel verplicht om je te laten vaccineren, bijvoorbeeld binnen je werkomgeving? Neem dan (anoniem) contact met ons op, zodat wij je juridisch kunnen adviseren en je zo nodig kunnen bijstaan.

Een vaccinatie is in Nederland NIET verplicht. Volgens artikel 11 van de Grondwet bestaat het recht op lichamelijke onaantastbaarheid, tenzij sprake is van een gerechtvaardigde wettelijke beperking. De Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen, waarin zij zich nadrukkelijk uitspreekt tegen een vaccinatieplicht bij COVID-19. Lees hier meer hierover.

Word jij wel verplicht om je te laten vaccineren, bijvoorbeeld binnen je werkomgeving? Neem dan (anoniem) contact met ons op, zodat wij je juridisch kunnen adviseren en je zo nodig kunnen bijstaan.

Binnen de Europese Unie mogen de COVID-19 vaccins enkel worden gebruikt ten aanzien van mensen vanaf 12 jaar. De vaccins zijn voorafgaand aan hun marktintroductie immers niet of nauwelijks getest op kinderen onder de 16 jaar.  Een dergelijke verplichting kan ten aanzien van kinderen dus sowieso niet worden opgelegd. Meer in het algemeen is vaccinatie in Nederland niet verplicht.

Inmiddels is er een traject gestart in Amerika en Canada waarbij het farmaceutisch bedrijf Moderna haar coronavaccin gaat testen op 6.750 kinderen.

Je mag je laten vaccineren als je zwanger bent, echter het RIVM raadt aan om te wachten met de vaccinatie tot na afloop van de zwangerschap. De vaccins zijn voorafgaand aan hun marktintroductie immers niet of nauwelijks getest op zwangere vrouwen. Ook is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar het geven van borstvoeding na vaccinatie, waardoor onderzoekers niet weten of de inhoud van het vaccin in de moedermelk wordt uitgescheiden.

De gedachte is dat wanneer iemand is gevaccineerd, de kans kleiner is dat hij of zij het coronavirus krijgt. Gesteld wordt dat het COVID-19 vaccin voor 6095% effectief is. De garantie dat je volledig beschermd bent tegen COVID-19 kan niet gegeven worden. Je kunt na een vaccinatie nog steeds corona krijgen en/of anderen besmetten met corona. Hiernaast is nog niets bekend over de mogelijke bijwerkingen op langere termijn. Voor jezelf is het belangrijk om de voor- en mogelijke nadelen van vaccinatie af te wegen tegen de risico’s van het coronavirus.

Er zijn verschillende vaccinaties die wereldwijd gebruikt worden. Momenteel zijn de volgende vaccins Europees goedgekeurd voor het gebruik ervan in Nederland:

Pfizer: Wanneer je het Pfizer-vaccin krijgt, moet je je twee keer laten vaccineren.

Moderna: Wanneer je het Moderna-vaccin krijgt, moet je je twee keer laten vaccineren.

AstraZeneca: Wanneer je het AstraZeneca-vaccin krijgt, moet je je twee keer laten vaccineren.

Als je het afgelopen half jaar al COVID-19 hebt gehad, hoef je je maar één keer te laten vaccineren.

In Nederland geldt geen vaccinatieplicht. Een werkgever mag wettelijk gezien dan ook niemand verplichten om zich te laten vaccineren. Het uitoefenen van ongeoorloofde druk op een werknemer in welke zin dan ook valt ook hieronder.

Word jij hiermee geconfronteerd? Neem dan (anoniem) contact met ons op, zodat wij je juridisch kunnen adviseren en je zo nodig kunnen bijstaan. 

Ja, ook na vaccinatie wordt van je verwacht dat je de coronamaatregelen blijft volgen. De vaccinatie heeft namelijk geen invloed op de besmettelijkheid en dus de overdracht van het coronavirus.

Je hoeft deze kosten niet zelf te betalen. Ook is geen sprake van een eigen risico, aangezien het in dit geval een landelijk inentingsprogramma betreft. Neem in dit verband bij voorkeur contact op met je zorgverzekeraar. 

Op basis van internationale studies en het gebruik ervan in andere landen, wordt binnen Nederland een maatschappelijk debat gevoerd over de werking van geneesmiddelen als HCQ en Ivermectine bij COVID-19. Lees hier meer hierover. Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert vooralsnog negatief over het gebruik ervan bij COVID-19.  

Vooralsnog is er weinig bekend over de langere termijn bijwerkingen van de COVID-19 vaccins. Deze bijwerkingen zullen gedurende de komende jaren tot uiting moeten komen. De fabrikanten van de vaccins dragen zelf de verantwoordelijkheid om de vastgestelde bijwerkingen te melden (zie eerdere blog). Er zijn inmiddels wel al meldingen gedaan van personen die vlak na vaccinatie zijn overleden. In meerdere landen wordt onderzoek verricht naar een mogelijk verband tussen het toegediende COVID-19 vaccin en het overlijden van de gevaccineerde persoon.

De meest voorkomende bijwerkingen van het Pfizer vaccin zijn: pijn en roodheid ter plaatse van de prik (meer dan 80%), moe zijn (meer dan 60%), hoofdpijn (meer dan 50%), spierpijn (meer dan 30%), koorts (meer dan 10%).

De meest voorkomende bijwerkingen van het Moderna vaccin zijn: pijn op de plek van de prik (92%), moe zijn (meer dan 70%), hoofdpijn (65%), spierpijn (65%), pijn in gewrichten (46%), rillingen (45%), misselijk zijn en overgeven (23%), pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel (20%).

De meest voorkomende bijwerkingen van het AstraZeneca vaccin zijn: (pijn op de plek van de prik (54%), hoofdpijn (53%), moe zijn (53%), spierpijn (44%), een ziek gevoel hebben (44%), rillingen (32%), pijn in gewrichten (26%), misselijk zijn (22%), koorts (8%).

Daarnaast heeft men de AstraZeneca vaccinaties tijdelijk gestopt in het grootste gedeelte van Europa, nadat verschillende mensen verspreid over heel Europa zich hadden gemeld met trombose en verlaagde bloedplaatjes.

Ervaar jij ongewone klachten na vaccinatie? Neem dan (anoniem) contact met ons op.

In beginsel is de fabrikant van het COVID-19 vaccin aansprakelijk wanneer het vaccin na toediening ervan leidt tot letselschade bij de patiënt, dit op grond van productaansprakelijkheid. Contractueel hebben de fabrikanten van de vaccins deze aansprakelijkheid verlegd naar de overheid, die hiervoor een voorziening zal treffen. Toch gaat ook de huisarts in bepaalde gevallen niet vrijuit, hetgeen het geval kan zijn wanneer aantoonbaar sprake is van een medische fout.

Lijd jij schade als gevolg van de vaccinatie? Neem dan (anoniem) contact met ons   

Momenteel is er nog geen sprake van het verplicht gebruik van een vaccinatiepaspoort. Wel zijn er ontwikkelingen op dit vlak. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Lees ook