Skip to content

Hoe lang lopen wij nog rond als overvallers?

Het voelt alsof we al maanden rondlopen in een slechte maffiafilm. Iedereen lijkt op het punt te staan om een bankoverval te plegen door het dragen van een mondkapje. Voor de invoer van de mondkapjesplicht zou menig bewakingsagent je de winkel hebben uitgebonjourd als je er op deze wijze bij zou lopen. Inmiddels is het de gewoonste zaak van de wereld geworden om altijd een mondkapje bij je te hebben. En dat is eigenlijk best eng.

Niet het minste nut
Waarom dragen we eigenlijk nog mondkapjes? De WHO heeft bijvoorbeeld steeds aangegeven dat enkel het dragen van een mondkapje geen bescherming biedt tegen het Coronavirus. Wil een mondkapje wel enige bescherming bieden, zou iedereen medische mondkapjes moeten dragen. En laat dit nu net de variant zijn die (bijna) niemand draagt.

Ik kan mij nog goed herinneren dat onze minister Hugo de Jonge begin april 2020 bij hoog en laag beweerde dat niet medische mondkapjes absoluut niets toevoegen. “Zelf gefabriceerde mondkapjes en alles wat daarop lijkt voegt niets toe en bieden enkel een vorm van schijnveiligheid, dus laten we dat niet doen”, aldus de Jonge. Onze Minister volgde naar eigen zeggen hierin de standpunten van de WHO.

Ook het RIVM stelt anno 16 december 2020 nog steeds dat ‘niet medische mondkapjes waarschijnlijk maar beperkt helpen bij het voorkomen van besmetting van anderen’. Het RIVM voegt hieraan toe dat “ook niet met zekerheid gezegd kan worden of niet-medische mondkapjes wel of geen meerwaarde hebben”. Enkele maanden eerder had het RIVM in haar advies aan het Ministerie van Volksgezondheid al de stelling ingenomen dat er geen bewijs was dat niet-medische mondkapjes bescherming zouden bieden tegen de verspreiding van het COVID-19 virus.

Uit recentelijk gepubliceerd Deens onderzoek, waarbij 6000 burgers betrokken waren, is gebleken dat zelfs medische mondkapjes de virusverspreiding amper tot niet tegenhouden. Van de helft van de onderzochte personen die buitenshuis een mondkapje droegen, raakte in een maand tijd 1,8% besmet met het virus. Bij de groep die geen mondkapje droeg betrof dit 2,1%. Een verwaarloosbaar verschil dus. De onderzoekers zelf stelden op basis van de vastgestelde resultaten dat “niet kan worden uitgesloten dat de mondmaskers zelfs helemaal geen bescherming bieden”.

In feite kan ieder mens die even om zich heen kijkt zelf ook wel tot de conclusie komen dat het effect van het dragen van mondkapjes minimaal moet zijn. De gemiddelde bezoeker van de Albert Heijn kan het niet laten om gemiddeld 10 keer per half uur aan zijn mondmasker te frunniken en zijn gezicht aan te raken. Daarnaast hergebruiken de meeste mensen in Nederland hun mondmaskers of wassen ze deze amper.

Schadelijk?
Immunoloog dr. Ir. Carla Peeters is een van de deskundigen die al langere tijd niet enkel stevige kritiek uit op het nut van het dragen van mondkapjes, maar die zelfs wijst op de mogelijke gevaren voor de gezondheid. Carla wijdde sinds juni 2020 ruim 13 artikelen aan dit onderwerp in dagbladen als HP de Tijd, Trouw en Brabants Dagblad. Ook publiceerde zij diverse artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, zoals het British Medical Journal.

In haar artikelen stelt Carla Peeters vast dat, naast het feit dat mondkapjes niet werken tegen virusverspreiding, het langdurig en niet-hygiënisch gebruik van mondkapjes het risico op een toename van het aantal infecties, virussen, bacteriën en schimmels vergroot.

Gedragsverandering

Maar waar zijn wij dan eigenlijk mee bezig? Als toch bekend is dat het dragen van mondmaskers geen tot heel weinig toegevoegde waarde heeft – in ieder geval de niet-medische variant – en dit in bepaalde gevallen mogelijk zelfs een gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Waarom worden wij dan hiertoe verplicht?

Het Gedragsexpertiseteam van het RIVM publiceerde op 8 mei 2020 een document genaamd ‘Gedragswetenschappelijke literatuur rond mondkapjesgebruik’. In dit document wordt verwezen naar studies waar wordt aangetoond dat “door mensen mondkapjes te laten dragen, vertrouwen zou worden getoond in het vermogen van het grote publiek om verantwoordelijk te handelen”. Ook zouden mondkapjes “symbool kunnen staan voor sociale solidariteit”, aldus het document. Het dragen van mondmaskers zou volgens het RIVM “een zichtbaar signaal geven en herinneren aan de pandemie”. Bovendien zou het de naleving van andere gedragsmaatregelen vergroten.

Hoe het ook zij, als ik bij de kassa om mij heen kijk kan ik enkel concluderen dat we met z’n allen behoorlijk voor joker lopen.

Over de auteur: Niels Vanaken is advocaat en oprichter van Stichting Corona Onderzoek. Hij staat belanghebbenden bij in het voeren van juridische procedures.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook