Skip to content

Ivermectine: tijd om de NHG-Behandelrichtlijn te wijzigen

In vervolg op haar brief aan de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) over het gebruik van Ivermectine om Corona te bestrijden, heeft advocaat Niels Vanaken namens de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) op 8 februari 2021 ook een brief gericht aan het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).

NHG-behandelrichtlijn bij COVID-19
Als overkoepelende beroepsvereniging adviseert het NHG alle Nederlandse huisartsen over de wijze waarop zij hun patiënten moeten behandelen tegen COVID-19. Dit doet zij in de vorm van Behandelrichtlijnen. Huisartsen wijken niet of nauwelijks af van de NHG-Behandelrichtlijnen.

In haar Behandelrichtlijn ‘Ivermectine bij COVID-19 in de eerste lijn’ stelt het NHG zich op het standpunt dat er momenteel geen bewijs van voldoende kwaliteit zou zijn dat Ivermectine bij COVID-19 zou werken. Onder verwijzing naar de internationale wetenschappelijke studies die tegendeel aantonen en het succesvol gebruik van Ivermectine in een toenemend aantal landen, heeft de ANBB het NHG verzocht om dit standpunt aan te passen. Via deze weg wil zij de Nederlandse huisartsen in beweging krijgen om Ivermectine voor te schrijven aan die patiënten die hierom vragen.

Alternatieve route
De ANBB vindt het belangrijk dat alle kansen worden gegrepen in de strijd tegen het coronavirus. Door het negeren van de sterke antivirale werking van Ivermectine, blijven momenteel reële kansen liggen. Als gevolg hiervan nemen ziekenhuisopnames en sterftegevallen door COVID-19 onnodig toe. Hetzelfde geldt voor de druk op de zorgcapaciteit.

Een extra reden om deze kans te grijpen is dat Ivermectine bovendien een erg hoog veiligheidsprofiel kent. Dit blijkt reeds uit het feit dat het middel sinds de jaren tachtig succesvol aan 3,7 miljard mensen is toegediend. Hiernaast is een Ivermectine behandeling erg goedkoop en is het middel makkelijk verkrijgbaar via de apotheek.

Gerechtelijk traject

Evenals in haar brief aan de SWAB, heeft de ANBB het NHG erop gewezen dat als zij haar Behandelrichtlijn niet aanpast, gerechtelijke stappen zullen volgen. Via een gerechtelijk traject wil de ANBB de rechter vragen om het NHG te bevelen haar Behandelrichtlijn aan te passen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook