Skip to content

Ivermectine corona

Een afname van de ziekenhuisopnames en sterftegevallen door COVID-19 én een afname van de druk op de zorgcapaciteit? Hier zou ivermectine wel eens dé oplossing voor kunnen zijn. Ivermectine kan worden gebruikt voor zowel het voorkomen als de behandeling van het coronavirus. Op dit moment staat ivermectine echter nog niet opgenomen in het behandeladvies bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Niels Vanaken van Stichting Corona Onderzoek heeft door middel van een brief aan Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en het NHG de start van het gerechtelijke proces in gang gezet om de behandelingsprotocollen aan te passen. Het NHG adviseert alle Nederlandse huisartsen over de wijze waarop patiënten behandeld dienen te worden tegen COVID-19. Een behandeling met ivermectine staat momenteel niet in het advies. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om gebruik te kunnen maken van het veilige, alternatieve middel ivermectine om het coronavirus in te dammen. In onze blog lees je meer over ivermectine in de NHG-Behandelrichtlijnen.

Wat is ivermectine

Wat is ivermectine?

Ivermectine is een anti-parasitair geneesmiddel en bestaat al jarenlang als huis-, tuin- en keukenmiddel. Het wordt al decennialang ingezet tegen de bestrijding van verschillende ziekten, zoals malaria en rivierblindheid. Mede door de jarenlange inzet van het middel is de hoge mate van veiligheid gebleken. Het middel is namelijk al op miljarden mensen toegediend en heeft hierbij tot minimale bijwerkingen geleid. Dit is dan ook de reden dat ivermectine al jarenlang op de WHO lijst van essentiële geneesmiddelen staat. Ivermectine wordt oraal genomen in tabletvorm. Voor kinderen is het aan te raden om de tabletten fijn te malen tot een poeder. Verder zijn er geen beperkingen na het innemen van ivermectine. Dit betekent dat je na het gebruik gewoon mag autorijden, alcohol mag drinken en alles mag eten. Het gebruik van ivermectine tegen het coronavirus is een toegankelijke en laagdrempelig manier om het virus effectief te bestrijden. Uit onderzoek is gebleken dat ivermectine tegen corona gebruiken resulteert in minder ziekenhuisopnamen, minder sterftegevallen én minder druk op de zorg. Is dat niet wat we allemaal willen?

Ivermectine tegen coronavirus

Nederland kent geen vaccinatieplicht, maar in hoeverre is de keuze om een vaccin te nemen nog een vrije keuze? Stichting Corona Onderzoek vindt dat de SWAB haar behandelrichtlijn aan moet passen om ivermectine in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Huisartsen wijken doorgaans niet tot nauwelijks af van de behandelrichtlijnen. Daarom wil Stichting Corona Onderzoek dat het gebruik van ivermectine tegen corona wordt opgenomen in deze behandelrichtlijnen. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen kiezen voor dit veilige, alternatieve middel. Er zijn steeds meer internationale studies die aantonen dat het gebruik van ivermectine tegen het coronavirus leidt tot aanzienlijk minder ziekenhuisopnames én sterftegevallen. Indien de SWAB of het NHG besluit om haar behandelrichtlijn niet aan te passen, neemt Stichting Corona Onderzoek gerechtelijke stappen.

Ivermectine corona

Positieve resultaten ivermectine corona

Op dit moment stelt de NHG dat er niet genoeg bewijs van voldoende kwaliteit is geleverd met betrekking tot de werking van ivermectine tegen de bestrijding van het coronavirus. Er zijn echter enorm veel positieve en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken rondom het gebruik van ivermectine tegen corona. Al sinds april 2020 blijkt uit verschillende soorten onderzoek van wetenschappers dat het inzetten van ivermectine tegen de voorkoming of bestrijding van corona enorm effectief is. Er zijn verschillende onderzoeksmethodes, zoals modelleerstudies en vitro studies, gebruikt om de positieve werking wetenschappelijk te onderbouwen. Bij de onderzoeken werd gekeken naar zowel de preventieve werking als de behandelingswerking van ivermectine tegen het coronavirus. Er zijn diverse testen uitgevoerd op zorgpersoneel, familieleden van COVID-19 patiënten en op de patiënten zelf. De positieve geluiden die voortkomen uit al deze onderzoeken kunnen niet worden genegeerd door onze overheid. Stichting Corona Onderzoek wil dat de overheid de mogelijkheid biedt om andere middelen naast de vaccinatieroute in te gaan zetten om het coronavirus tegen te gaan. Het gebruiken van ivermectine tegen het coronavirus is niet alleen effectief, maar ook een goedkope en toegankelijke oplossing voor iedereen. Iedereen zou recht moeten hebben om het middel ivermectine voorgeschreven te kunnen krijgen in de strijd tegen het coronavirus.

Ivermectine andere landen

Ivermectine in andere landen

Het middel ivermectine tegen corona wordt niet voor niks ingezet. Het blijkt een extreem veilig middel om het coronavirus tegen te gaan. Ivermectine wordt dan ook in verschillende landen al ingezet. Landen zoals Zuid-Afrika, India, Mexico, Argentinië en Slowakije gebruiken het middel in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast wordt het ook in enkele staten  van de Verenigde Staten gebruikt. Uit de betrokkenheid op wereldniveau van ivermectine tegen corona blijkt dat de internationale medische wereld steeds meer vraagt om alternatieven voor de bestrijding van het coronavirus.

Voordelen ivermectine

Ivermectine heeft een sterke antivirale werking tegen COVID-19. Uit de geschiedenis is gebleken dat ivermectine een zeer hoog veiligheidsprofiel heeft. Het middel is namelijk sinds de jaren tachtig al aan maar liefst 3,7 miljard mensen voorgeschreven. Hierbij zijn eventuele bijwerkingen minimaal gebleven. Een ander groot voordeel is dat ivermectine voor corona een toegankelijk middel is voor iedereen. Naast de goedkope prijs van ivermectine is het eenvoudig verkrijgbaar via de apotheek. Stichting Corona Onderzoek vindt dat iedereen de kans moet krijgen om gebruik te kunnen maken van dit veilige alternatief op het vaccin.

Voordelen ivermectine

Stichting Corona Onderzoek en ivermectine

Stichting Corona Onderzoek wil het verschil maken voor burgers in de strijd tegen het coronavirus. Wij staan op voor onze rechten en vrijheid. Dit doen we onder andere door het verrichten van onderzoek, het horen van getuigen, het juridisch bijstaan van gedupeerden en het voeren van campagnes. Stichting Corona Onderzoek gebruikt uitsluitend betrouwbare bronnen waarvan wij de originele vindplaats zo veel mogelijk bekendmaken. Hierdoor garanderen we een eerlijke en transparante aanpak. Wij zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en wij hebben dan ook geen enkel politiek of financieel belang. Bij ons staat waarheidsvinding en het bijstaan van gedupeerde belanghebbenden centraal. Wil jij ons steunen? Dat kan door middel van een donatie. Hiermee help jij ons bij onze activiteiten. Wij blijven niet meer stilzitten, samen staan we op voor een rechtvaardige samenleving!

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook