Skip to content

Pfizergate: wat ons niet is verteld

Doctor with syringe. Vaccination of a child in hospital

In eerdere blogs hebben wij gewaarschuwd voor de gevaren die kinderen lopen na de inenting met het COVID-19 vaccin van Pfizer/BioNTech. Zo bestaat een verhoogd risico op hartspierontsteking (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Ook risico’s op hersenaandoeningen en andere ernstige bijwerkingen nemen toe. Wereldwijd stijgt zichtbaar het aantal slachtoffers. Namens een aantal ingeënte kinderen start Open Legal Advocaten om die reden een gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse overheid en voormalig minister van VWS Hugo De Jonge. 

Onderzoek
In de afgelopen maanden heeft mr. Niels Vanaken uitgebreid onderzoek verricht naar het vaccin van Pfizer en de handelwijze van de overheid. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt de rechtbank verzocht om voor recht te verklaren dat de overheid en minister De Jonge onrechtmatig hebben gehandeld ten aanzien van de kinderen.

Hieronder tref je de belangrijkste punten uit dit onderzoek. Het onderzoeksrapport kun je downloaden via DEZE LINK. De bijlagen waarnaar wordt verwezen in het rapport vind je HIER.

Gezondheidsfraude
Allereerst kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de samenwerking tussen de overheid en Pfizer. De overheid houdt de inhoud van de contractueel gemaakte afspraken strikt geheim. Als farmaceutisch bedrijf kent Pfizer een beruchte historie. Pfizer is in het verleden vaak betrokken geweest bij grootschalige gezondheidsfraude. Hierbij kun je denken aan het op de markt brengen van niet-goedgekeurde geneesmiddelen, het manipuleren van klinische onderzoeksdata, het omkopen van overheidsambtenaren en artsen en het experimenteren op kinderen met zelfs de dood tot gevolg. Doorheen de jaren heeft Pfizer miljardenschikkingen getroffen met onder meer de Amerikaanse autoriteiten en slachtoffers. Op deze manier wist het bedrijf te ontkomen aan strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging.

Deze feiten zijn geen geheim. Bovendien zijn deze eenvoudig terug te vinden voor wie online even zoekt. Opvallend is dat onze media zich met geen kritisch woord hierover heeft uitgelaten. Een kleine waarschuwing zou niet hebben misstaan.

Klinische fraude
Om haar vaccin versneld goedgekeurd te krijgen voor gebruik, heeft Pfizer binnen enkele maanden tijd slechts een beperkt klinisch onderzoek verricht. Haar onderzoeksdata heeft Pfizer aangeleverd aan het Europees Medicijn Agentschap (EMA), waarna het vaccin voorwaardelijk is toegelaten tot de markt. Het EMA heeft haar goedkeuring uitsluitend gebaseerd op deze klinische onderzoeksdata van Pfizer. Zelf heeft het EMA géén onafhankelijk onderzoek verricht naar de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Hetzelfde geldt op nationaal niveau voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsraad. Alles duidt erop dat deze instanties niet als waakhond hebben opgetreden en Pfizer daarentegen vrij spel hebben gegeven. De instanties worden grotendeels gefinancierd door farmaceutische bedrijven als Pfizer. Hierdoor kon het vaccin vrij eenvoudig in een rap tempo worden geïnjecteerd bij de kinderen.

Een collectief van 500 onafhankelijke artsen en wetenschappers heeft de klinische onderzoeksdata van Pfizer geanalyseerd en bestudeerd. De deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat Pfizer haar onderzoeksdata op meerdere wijzen heeft gemanipuleerd. Volgens hen zijn de data volstrekt onbetrouwbaar. Dit laatste is bevestigd door interne klokkenluiders. Door haar onderzoeksdata ‘op te poetsen’ heeft Pfizer het beeld willen scheppen dat haar vaccin veilig en effectief is. Maar zelfs dan blijkt uit haar eigen data dat haar vaccin helemaal niet veilig is voor gebruik. Ook is het vaccin niet effectief tegen COVID-19. Een gedetailleerde analyse van de klinische onderzoeksdata kun je terugvinden in het onderzoeksrapport.

Schadelijke werking
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan hoe schadelijk de werking van het spike-eiwit is in het lichaam. Dit spike-eiwit wordt aangemaakt in het lichaam van het kind na de inenting met het vaccin van Pfizer. Het spike-eiwit vormt zich een weg doorheen het lichaam en veroorzaakt onder meer bloedstollingen en bloedklonteringen. Dit verklaart het toenemend aantal gevallen van hart- en hersenaandoeningen bij kinderen en jong adolescenten. De schadelijke werking van het vaccin uit zich in de praktijk bijvoorbeeld bij gevaccineerde jonge sporters, die opeens ‘neervallen’ tijdens het sporten. In het ergste geval komen zij te overlijden. Medisch-deskundigen wijten dit aan de wijze waarop het vaccin is ontworpen. 

Ook komt steeds meer microscopisch bewijs boven tafel waaruit blijkt dat het vaccin van Pfizer toxische stoffen bevat, waaronder grafeenoxide. Meerdere onderzoeksteams hebben dit onafhankelijk van elkaar aangetoond. Ook dit is bevestigd door klokkenluiders. Het gebruik van deze schadelijke stof is niet toegestaan in mensen. Binnen het Europees Parlement zijn dan ook vragen hierover gesteld. Over dit onderwerp schreven wij eerder al een BLOG.

Vaccination of a child

Medisch-wetenschappelijk experiment
Tijdens haar klinisch onderzoek heeft Pfizer enkel onderzocht hoeveel ingeënte deelnemers in verhouding tot de placebogroep minder PCR-positief testten op COVID-19. Hierbij heeft Pfizer zich gericht op een relatief jonge en gezonde testgroep. Bovendien was het onderzoek ten aanzien van de kinderen erg kleinschalig opgezet. Pfizer heeft nooit onderzocht hoe lang haar vaccin bescherming biedt tegen COVID-19, of het vaccin effectief is bij ernstige COVID-19 klachten en of het vaccin überhaupt in staat is om de virusoverdracht tegen te gaan. Ook heeft Pfizer nooit onderzocht hoe het vaccin zich precies gedraagt in het lichaam (farmacokinetiek). Zij heeft haar vaccin klinisch niet getest op zwangere vrouwen, op personen met een verzwakt immuunsysteem, op personen die reeds COVID-19 hadden doorgemaakt en op ouderen met onderliggend lijden. Voor deze laatste doelgroep was het vaccin aanvankelijk juist bedoeld.

Kortom, op het moment waarop het vaccin van Pfizer versneld is toegelaten tot de markt, was nog helemaal niets bekend over de werking van het vaccin. De gecombineerde fase 2/3 van het klinisch onderzoek loopt nu nog steeds. De antwoorden op alle belangrijke onderzoeksvragen zullen moeten volgen uit de praktijk. Pfizer dient deze praktijkgegevens te delen met het EMA. In lijn hiermee maken de kinderen deel uit van een medisch-wetenschappelijk experiment. Het enkele feit dat het EMA haar voorwaardelijke goedkeuring heeft verstrekt aan het vaccin, maakt dit niet anders.

Markttoelating niet toegestaan
Deze versnelde markttoelating (‘emergency use authorization’) had sowieso nooit mogen plaatsvinden. Er was immers werkzame medicatie voor de (vroeg)behandeling van COVID-19 beschikbaar. Het bewijs hiervan volgt uit tal van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s), het succesvol gebruik ervan in vele andere landen en authentieke persoonlijke verklaringen van ex-COVID-19 patiënten, behandelend artsen en apothekers. Het gebruik van deze medicatie heeft reeds talloze mensenlevens gered.

De overheid heeft helaas de keuze gemaakt om haar bevolking deze werkzame medicatie te onthouden. De medicatie staat immers het vaccinatiebeleid in de weg. Bestaat er een aanvaardbare betere behandelmethode ten aanzien van COVID-19, dan mag de versnelde goedkeuringsprocedure niet gevolgd worden. De overheid heeft de medicatie dan ook structureel afgedaan als kwakzalverij. Zelfs heeft zij de Gezondheidsinspectie huisartsen laten beboeten wanneer zij de medicatie voorschreven aan hun COVID-19 patiënten die hierom vroegen. Anders dan het vaccin, is deze medicatie veilig voor gebruik. 

Een tweede reden waarom deze versnelde goedkeuringsprocedure niet gevolgd had mogen worden, is dat op het moment waarop het vaccin tot de markt is toegelaten geen sprake meer was van een urgente levensbedreigende situatie. Op basis van de gemiddelde wereldwijde mortaliteitsgraad waren de risico’s van COVID-19 op dat moment vergelijkbaar met die van de jaarlijkse seizoensgriep. Dit gold al helemaal voor gezonde kinderen, voor wie COVID-19 nooit een reëel gevaar heeft opgeleverd. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit erkend. Het inenten van kinderen levert geen gezondheidsvoordeel op.

Op het verkeerde been
De overheid heeft de kinderen en hun ouders steeds willen doen geloven dat het vaccin van Pfizer volkomen veilig en effectief is. Dit terwijl zij bekend was met de ernstige risico’s die hieraan kleven. Doordat de overheid onjuiste informatie heeft verstrekt over het vaccin, konden de kinderen en hun ouders geen weloverwogen vaccinatiekeuze maken. Met slogans als ‘je doet het voor een ander’ en ‘je krijgt hierdoor je vrijheid terug’ heeft de overheid de kinderen zelfs aangespoord om zich in te enten. Onder meer prikbussen bij scholen en psychologische campagnes moesten het vaccinatieproces versnellen.   

Doctor makes vaccination to a child. Inoculation in the shoulder

Onafhankelijk onderzoek
Op 4 november 2021 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een Parlementair onderzoek naar het gevoerde coronabeleid. Dit onderzoek vindt naar verwachting medio 2022 plaats. In dat kader hebben wij een brief gestuurd naar alle Tweede Kamerleden, om deze feiten onder de aandacht te brengen. Wij hebben hen verzocht om een objectief en onafhankelijk deskundigenonderzoek te laten plaatsvinden naar de werkelijke ingrediënten van het vaccin. Zo ook dient nader onderzoek te worden verricht naar het verband tussen de inenting en het toenemend aantal ernstige bijwerkingen bij de kinderen. Een kopie van de brief tref je via DEZE LINK.

Het Parlement in Luxemburg heeft reeds een onderzoek ingesteld naar de kindervaccinatie. Wij hopen dan ook dat de Kamerleden onze oproep serieus nemen. In ieder geval zijn zij nu bekend met deze feiten. 

Steun ons!
Uiteraard zitten wij niet stil. Samen met medisch-wetenschappelijk deskundigen willen wij zelf onafhankelijk onderzoek verrichten naar de inhoud en de schadelijke gevolgen van het vaccin. In lijn hiermee ondernemen wij juridische acties en brengen wij de risico’s verder onder de aandacht.

Wil jij de kinderen steunen? Zij kunnen jouw donatie goed gebruiken! Hiermee kunnen wij de onderste steen boven krijgen en dit schadelijk vaccinatiebeleid stoppen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook