Skip to content

Privacystatement

Privacystatement

Privacy statement

 

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.stichtingcoronaonderzoek.nl.

De Stichting Stichting Corona Onderzoek (hierna: “Stichting Corona Onderzoek”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Onze contactgegevens zijn:

Beukenlaan 129

040-8480169

info@stichtingcoronaonderzoek.nl

KvK nr. 81630085

 

Algemeen

Stichting Corona Onderzoek gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u ons geeft vertrouwelijk worden behandeld. Dit doen wij door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Corona Onderzoek verwerkt persoonsgegevens als u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer (indien opgegeven)

– Bankrekeningnummer

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Vanaf het moment dat u gebruik maakt van ons contactformulier of een donatie aan ons doet verzamelen wij uw persoonsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Wanneer u ons contactformulier invult, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te nemen. Indien u een donatie aan ons doet zullen uw betaalgegevens uitsluitend worden gebruikt om deze transactie uit te voeren.

 

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Voornoemde verwerkingen zijn gebaseerd op het uitvoeren van een overeenkomst (donatie en contactverzoek) dan wel op ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten. 

 

 

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die wij via een contactformulier van u krijgen worden direct nadat wij – op uw verzoek –  contact met u hebben opgenomen verwijderd. 

 

In geval van een donatie worden uw betaalgegevens niet met ons gedeeld door onze betaaldienst. De betaaldienst verwijdert uw betaalgegevens ter stond na de uitvoering van uw donatie. 

 

U mag ons bovendien te allen tijde verzoeken om door u verstrekte gegevens te verwijderen. 

 

Hoe worden de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Onze website en daaraan gekoppelde formulieren en betaalkoppelingen bevatten beveiligde verbindingen. 

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Stichting Corona Onderzoek ontvangt uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen enkel verstrekt worden aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om verzoek uit te voeren.

 

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. U kunt cookies accepteren of weigeren. 

 

Heeft u cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser. 

 

Google Analytics 

Voor statistische doeleinden gebruiken wij Google Analytics. Hiermee krijgen wij een beeld van (i) via welke link bezoekers op onze website zijn gekomen, (ii) op welke data en tijdstippen er verkeer is naar onze website en (iii) welke pagina’s en onderdelen van de website worden bezocht (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde).

 

Deze gegevens verzamelen wij zodat wij de inhoud van de website optimaal kunnen afstemmen op de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website.

 

Het gaat daarbij om niet tot de individuele persoon identificeerbare informatie.  

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door ons verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Richt uw verzoek dan aan info@stichtingcoronaonderzoek.nl.

 

Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij eerst uw identiteit vaststellen. Binnen een maand zullen wij reageren op uw inzageverzoek.

 

U kunt ons tevens verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien wij dit verzoek van u ontvangen zullen wij dit eerst nog verifiëren om vervolgens tot de verzochte aanpassing of verwijdering over te gaan.

 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Corona Onderzoek door een e-mail te sturen naar info@stichtingcoronaonderzoek.nl. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. 

 

Als u vindt dat wij uw bezwaar niet op de juiste manier afwikkelen, dan kunt u een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u een klacht indienen.

 

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook