Skip to content

Ivermectine: SWAB, pas je advies aan!

Zoals in een eerdere blog te lezen is, heeft advocaat Niels Vanaken op 26 januari 2021 namens de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) een brief gericht aan de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) met betrekking tot het medicijn Ivermectine. De ANBB vindt het namelijk belangrijk dat de Nederlandse overheid, naast de vaccinatieroute, haar burgers een alternatief wapen biedt in de strijd tegen COVID-19. De vaccinatie is immers niet de enige weg die naar Rome leidt. Er zijn aantoonbaar meerdere geneesmiddelen die positief werken tegen het virus die de overheid tot heden nog niet wil inzetten om Corona tegen te gaan.

Aanpassing NHG-richtlijnen
In de vorm van ‘Leidraden’ adviseert de SWAB het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het NHG is kort gezegd de overkoepelende beroepsvereniging van alle Nederlandse huisartsen. Het NHG stelt Behandelrichtlijnen op om de huisartsen te adviseren hoe zij patiënten tegen COVID-19 moeten behandelen. In de praktijk wijken huisartsen niet of nauwelijks af van deze Behandelrichtlijnen.

De Leidraden van de SWAB vormen vermoedelijk de belangrijkste bron waarop het NHG haar Behandelrichtlijnen baseert. Het is dan ook om die reden dat de ANBB de SWAB verzoekt om de inhoud van haar Leidraad, die specifiek ziet op de medicamenteuze behandeling van COVID-19, aan te passen.

Waarom aanpassen?

Onder punt 4.1.10 van haar Leidraad stelt de SWAB zich op het standpunt dat geen wetenschappelijk bewijs zou bestaan dat het middel Ivermectine werkt om COVID-19 te voorkomen en te behandelen. De SWAB baseert zich op (slechts) 2 wetenschappelijke studies om deze stelling te onderbouwen.

Volgens de ANBB is dit standpunt volstrekt onjuist. Steeds meer internationale studies tonen immers de positieve werking van Ivermectine bij zowel het voorkomen als het behandelen van COVID-19 aan. Uit deze studies volgt dat het toedienen van Ivermectine aan patiënten leidt tot aanzienlijk minder ziekenhuisopnames en sterftegevallen. Juist om die reden wordt het gebruik van Ivermectine aan patiënten voorgeschreven in een toenemend aantal landen, waaronder Argentinië, Peru, Mexico, India en de Verenigde Staten.

Veilig, goedkoop en makkelijk verkrijgbaar
Naast haar sterke antivirale werking tegen COVID-19, is het middel Ivermectine ook nog eens superveilig. Sinds de jaren tachtig is Ivermectine reeds aan 3,7 miljard mensen voorgeschreven, waarbij de mogelijke bijwerkingen uiterst minimaal waren. Bovendien is de behandeling met dit middel goedkoop en is het makkelijk verkrijgbaar via de apotheek.

Mocht de SWAB haar Behandelrichtlijn niet aanpassen, volgen er gerechtelijke stappen.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook