Skip to content

Sterke twijfels over betrouwbaarheid PCR-testresultaten bij COVID-19

Op 17 maart 2021 hebben mr. Niels Vanaken en mr. Edo Sweebe van Open Legal Advocaten een sommatiebrief gericht aan het Ministerie van VWS en het RIVM. De brief, verzonden aan Hugo de Jonge en Jaap van Dissel ging al snel rond op verschillende social media kanalen. Maar wat staat er nou eigenlijk precies in?

Allereerst is de brief verstuurd namens verschillende ondernemers, zoals Won Yip, bekend van het programma Dragons Den. Zij vragen zich af in hoeverre op goede grond nog langer kan worden vastgehouden aan het huidige coronabeleid. Deze vraag stellen zij, omdat er sterke twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de PCR-testresultaten bij COVID-19.

Corman-Droston paper

In de brief is te vinden dat de PCR-test gebaseerd is op een paper geschreven door Corman en Drosten. In deze paper staat dat de PCR-test bedacht is op basis van social mediaberichten die betrekking hadden op een nieuw klinisch beeld dat de schijn had van SARS. Op het moment dat de PCR-test bedacht was, waren er dus nog geen echte onderzoeken gedaan naar COVID-19. Zo was het virus nog niet geïsoleerd en is de PCR-test niet op echt onderzoek gebaseerd.

Daarnaast detecteert de PCR-test alleen een dood brokstukje RNA van een virus. Er kan hierbij niet worden uitgesloten of het gedetecteerde RNA van COVID-19 afkomt of van een ander (verwant) virus. Hierdoor toont de test dus niet daadwerkelijk aan of een persoon echt besmet is met COVID-19. Ook is de PCR-test later aangepast, wat leidde tot meer positieve testresultaten. Een duidelijke reden hiervoor heeft nog niemand gekregen.

Retraction paper

Omdat er zoveel twijfels zijn over de PCR-test is er door verschillende wetenschappers een retraction paper geschreven. Een retraction paper is bedoeld om een eerder gepubliceerd artikel terug te halen, omdat deze bijvoorbeeld gebaseerd is op valse data of onwaarheden. Michael Yaedon, voormalig Chief of Science van het farmaceutisch bedrijf Pfizer, heeft hier onder andere aan meegeschreven. Echter is hier geen gehoor aan gevolg aan gegeven, vanwege tijdsdruk met betrekking tot COVID-19. In de reactie is verder niet ingegaan op de inhoud.

Klinisch onderzoek

Om echt te bepalen of iemand het Coronavirus bij zich draagt is klinisch onderzoek nodig van een (huis)arts. Een arts kan namelijk nagaan of iemand een actief levend virus  bij zich draagt. Wanneer het namelijk om een levend virus gaat, kan pas worden vastgesteld dat ook anderen besmet raken van dit virus. Eerdere uitspraken van Jaap van Dissel bevestigen dit. Een PCR-test zou dus als hulpmiddel ingezet kunnen worden om COVID-19 te detecteren, mits dit gepaard gaat met klinisch onderzoek.

Gerechtelijk traject
Wanneer blijkt de overheid niet bereid is om haar PCR-testbeleid en communicatiewijze aan te passen, dan wordt de rechtbank verzocht om hierover een oordeel te vellen. Als onderdeel van het gerechtelijk traject wordt de rechtbank verzocht om een getuigen- en deskundigenverhoor over de werking van de PCR-test te gelasten.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook