Skip to content

Hoe zit het met de vaccinatiedruk?

Elke werkgever en werknemer krijgt te maken met wetten en richtlijnen om een veilige werkomgeving te creëren met betrekking tot Corona. Mede hierdoor neemt de vaccinatiedruk toe. Veel werkgevers proberen deze veilige werkomgeving te waarborgen door hun werknemers te verplichten zich te laten vaccineren. Echter heeft Nederland geen vaccinatieplicht, waardoor een werkgever zijn werknemer(s) een corona-vaccinatie niet mag verplichten. Als werkgever mag je je werknemer niet eens vragen of hij/zij gevaccineerd is. Toch is de vaccinatiedruk is hoger dan ooit, maar waarom?  

Vaccinatiedruk: Vaccinatieplicht vs. De wet

In de Nederlandse wetgeving staat dat de Nederlandse burger het recht heeft op zelfbeschikking en lichamelijke onaantastbaarheid. Een officiële vaccinatieplicht zou dus in strijd komen met ons grondrecht. De Nederlandse wetgeving verlaagt op dit moment de vaccinatiedruk. Daarnaast mag een werkgever zijn werknemers niet eens vragen of hij/zij gevaccineerd zijn, vanwege de privacywetgeving. Als werknemer mag je hier dus best op antwoorden met: “Sorry, maar dit is privé”. 

Wat mag dan wel?

Als werkgever wil je natuurlijk wel dat al jouw werknemers of klanten veilig en gezond blijven. Dit kan je doen door andere, minder drastische, maatregelen te nemen. Zo kan je persoonlijke beschermingsmiddelen tot beschikking stellen (zoals een mondkapje) of kan je je werknemers thuis of op een andere afdeling waar minder mensen besmet kunnen raken laten werken. Als werknemer mag jij ook naar deze minder drastische maatregelen vragen om de veiligheid te waarborgen. Het is niet zo zwart-wit als het soms lijkt.

Heb je na het kijken de video juridische hulp nodig? Neem dan hier contact met ons op.