Skip to content

Mag ik uw vaccinatiepaspoort zien?

Een jaar geleden kwam de term vaccinatiepaspoort nog weinig voor. Inmiddels lijkt deze term steeds meer ingeburgerd te geraken. Dat is niet zo vreemd, want de Nederlandse overheid werkt momenteel aan een paspoort waarmee bijvoorbeeld bezoekers van evenementen kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn tegen COVID-19. De vraag is, moeten wij ons zorgen maken over deze ontwikkeling?

Onveilig
Het korte antwoord is ja. Om meerdere redenen. De belangrijkste reden is natuurlijk dat niet vaststaat of de COVID-19 vaccins überhaupt veilig voor ons zijn. De vaccins zijn op basis van een voorwaardelijke en voorlopige goedkeuring in een snel tempo in de markt geïntroduceerd. Voorafgaand aan de marktintroductie zijn de vaccins slechts beperkt getest. In ieder geval maakten kinderen onder de 16 jaar, zwangere vrouwen en kwetsbare ouderen geen deel uit van het voorafgaand klinisch onderzoek. Bovendien wordt ten aanzien van de vaccins gebruik gemaakt van een nieuwe mRNA techniek, die wetenschappelijk ter discussie staat.

Het is dan ook niet verkeerd om te spreken van een massaexperiment, waarbij de bijwerkingen van de vaccins op de langere termijn zullen moeten blijken. Dat ernstige bijwerkingen kunnen optreden, is recentelijk nog gebleken uit de trombose verschijnselen en de opgetreden overlijdens na de toediening van het AstraZeneca vaccin aan patiënten. Het is zorgelijk dat burgers onder dergelijke omstandigheden worden aangespoord om zich massaal te laten vaccineren via het middel van een vaccinatiepaspoort, die opnieuw toegang moet bieden tot de samenleving.   

Schijnzekerheid
De introductie van het vaccinatiepaspoort kan verder het omgekeerde effect teweeg brengen. Wij weten immers dat de COVID-19 vaccins zelf geen enkele invloed hebben op de verspreiding van het coronavirus. Niet voor niets moeten burgers zich ook na de vaccinatie aan de coronamaatregelen blijven houden. Het risico is dan ook reëel dat burgers met een vaccinatiepaspoort toch gewoon besmettelijk zijn en zich doodleuk als (super)verspreiders tussen de menigte begeven. Vanuit dat oogpunt leidt het paspoort tot een schijnzekerheid, waarbij andere burgers onnodig in gevaar worden gebracht terwijl zij zich veilig wanen.

Gij zult niet discrimineren
Net als vele andere landen, kent Nederland het grondwettelijk verbod op discriminatie. Met de introductie van het vaccinatiepaspoort ontstaat automatisch een tweedeling binnen de maatschappij, waarbij enerzijds gevaccineerde burgers toegang krijgen tot de bioscopen en de festivals en de andere burgers niet. Een dergelijke situatie is juridisch en ethisch niet houdbaar, temeer gezien de wetenschap dat de vaccins aanzienlijke risico’s met zich meebrengen en vaccinatie alleen al om die reden niet wenselijk is.

Big brother is watching you
Een ander punt van aandacht is dat de overheid zich via deze weg nog makkelijker toegang zal kunnen verschaffen tot onze onze persoonlijke data en zelfs onze vertrouwelijke medische gegevens. Het risico op datalekken, illegale dataverkoop en datadiefstal neemt hierdoor aanmerkelijk toe. Dat dit geen denkbeeldig scenario vormt, blijkt wel uit het recentelijk datalek bij de GGD. Hierbij zijn tal van persoonlijke gegevens op straat komen te liggen. Deze gegevens bleken zelfs illegaal te worden verhandeld. Juist om dergelijke redenen heeft de Amerikaanse regering besloten om de invoering van een vaccinatiepaspoort uit te sluiten.

Kortom, zijn er nog meer alarmbellen nodig? Mijn persoonlijke mening is dat de beoogde maatregel niet is ingegeven door de wens van de overheid om de publieke gezondheid te beschermen. In dat geval zouden andere keuzes zijn gemaakt. Veeleer lijkt het doel erin te bestaan om een zo groot mogelijke afzetmarkt voor de vaccins te creëren. Money, money zeg maar. De vraag is hoe deze ontwikkelingen zich zullen voortzetten. Indien slechts een minderheid van de Nederlandse burgers besluit om zich te laten vaccineren, is het probleem van de baan. In dat geval is een vaccinatiepaspoort volstrekt zinloos. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Over de auteur: Niels Vanaken is advocaat en oprichter van Stichting Corona Onderzoek. Hij staat belanghebbenden bij in het voeren van juridische procedures. Denk aan het aanvechten van een corona boete of het indienen van een corona claim.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook