Skip to content

Ben ik verplicht om mij te laten vaccineren? #ikprikditniet

Steeds vaker ervaren werknemers de druk om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Soms verplicht de werkgever hen daartoe, waarbij zelfs gedreigd wordt met ontslag. Of dit juridisch mag? Natuurlijk niet.

Geen vaccinatieplicht
In Nederland kennen wij geen wettelijke vaccinatieplicht, ook niet bij COVID-19. Je werkgever kan je wettelijk gezien dan ook niet dwingen je te laten inenten met een coronavaccin. Volgens artikel 11 van de Grondwet bestaat sowieso het recht op lichamelijke onaantastbaarheid, tenzij sprake is van een gerechtvaardigde wettelijke beperking. Op het internet circuleren helaas meerdere artikelen die de indruk wekken dat je werkgever wel over een dergelijke bevoegdheid zou beschikken. In de artikelen wordt via onhoudbare constructies geprobeerd om een juridische basis te construeren. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen.

Onlangs heeft de Raad van Europa nog een resolutie aangenomen, waarin zij zich nadrukkelijk uitspreekt tegen een vaccinatieplicht bij COVID-19. Deze Raad, waarbij ook Nederland is aangesloten, waarborgt de mensenrechten binnen de Europese landen. In haar resolutie stelt de Raad dat je als burger de vrijheid moet hebben om voor jezelf een weloverwogen keuze ten aanzien van vaccinatie te maken. Ook vindt de Raad dat je voldoende moet worden geïnformeerd over de risico’s van het vaccin.

Wat mag mijn werkgever dan wel?
Eigenlijk niets. Hooguit is denkbaar dat wanneer je werkzaam bent in de zorg, je werkgever bepaalde maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen binnen je omgeving beschermd worden. Denk hierbij aan oudere patiënten die binnen de risicogroep vallen. Voor zover deze patiënten al beschermd moeten worden, moet vaststaan dat de vaccinatie deze bescherming ook echt biedt. Hiernaast mag deze bescherming niet op een andere, minder ingrijpende, wijze kunnen worden geboden. Bijvoorbeeld door het dragen van beschermende kleding of medische mondkapjes, dan wel het inenten van de kwetsbare groep zelf. De belangrijkste voorwaarde is echter dat het vaccin voor jou veilig moet zijn.

Bezint voor gij begint!
Met name bij dit laatste punt wringt de schoen. Op dit moment kan niemand jou de garantie bieden dat het vaccin voldoende veilig voor je is. Of en welke bijwerkingen als gevolg van de vaccinatie kunnen optreden, zal de komende jaren duidelijk moeten worden.

In een eerdere blog heb ik al aangegeven dat de vaccins eigenlijk nog in de experiment-fase zitten, een standpunt wat door een toenemend aantal artsen gedeeld wordt. Zo heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) slechts een voorlopige en voorwaardelijke goedkeuring verstrekt aan de coronavaccins. Het vaccin Comirnaty van Pfeizer/BioNTech is voorafgaand aan de marktintroductie slechts op een beperkte groep mensen getest en in ieder geval niet op kinderen onder de 16 jaar, zwangere vrouwen en ouderen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een nieuwe m-RNA techniek, waar nog weinig van bekend is.

De komende jaren dient de fabrikant zelf (!) alle mogelijke bijwerkingen die in de praktijk naar voren komen aan de EMA te melden. Inmiddels wordt in meerdere landen onderzocht of er een verband bestaat tussen de toediening van het vaccin en overlijdens kort erna. Ook het Lareb meldde 65 overledenen vlak na de inenting. Ook is er nog niks bekend op de lange termijn. Voldoende reden dus om als werkgever twee keer na te denken voordat zij hun werknemers onder druk zetten zodat zij het vaccin nemen.           

Over de auteur: Niels Vanaken is advocaat en oprichter van Stichting Corona Onderzoek. Hij staat belanghebbenden bij in het voeren van juridische procedures.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Lees ook