Skip to content

Is dit echt wat wij willen?

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft aanzienlijke maatschappelijke gevolgen teweeggebracht. De overheid heeft als taak om passende en doeltreffende maatregelen te nemen, om de meest kwetsbare groep mensen te beschermen. De genomen maatregelen veroorzaken echter een ongekende inperking van onze rechten en vrijheden en gaan steeds verder.

De vraag is of deze maatregelen legitiem zijn. Stichting Corona Onderzoek vraagt zich af of het kalf inmiddels niet groter is dan de koe. Is het echt noodzakelijk dat alle Nederlandse burgers in angst leven binnen een volledig stilgelegde maatschappij? Zonder fysiek contact en voorzien van een mondmasker en een prik in de arm? Wat is de grondslag voor het massaal preventief testen van onze kinderen? Of van een gedwongen quarantaine? Hoe veilig zijn de corona vaccins nu werkelijk? En waarom wil de overheid alternatieve geneesmiddelen geen kans bieden?  

Meer dan ooit bestaat de behoefte aan een open debat. Eenzijdige mediaberichtgeving maken dit soms moeilijk. Want heb je kritiek, dan word je meteen als ‘wappie’ bestempeld. Maar volg je alles zonder kritiek, dan behoor je tot de groep ‘schapen’. De kloof in Nederland wordt alleen maar groter. Is dat echt wat wij willen?

Laatste nieuws

OMT-leden

Horecaondernemers en ANBB laten OMT-leden onder ede horen

Terwijl de overheid steeds meer geld investeert in een massale testsamenleving,
Lees meer
Vaccinatiedruk

Hoe zit het met de vaccinatiedruk?

Hoe zit het met de vaccinatiedruk? Elke werkgever en werknemer krijgt
Lees meer

Massatestbeleid gebaseerd op gouden drijfzand

Bekijk hier de video van Niels Vanaken over het massatestbeleid en
Lees meer

“Het is eenvoudiger om te geloven in een leugen die tien keer wordt verteld, dan in de waarheid die je één keer hoort” – mr. Niels Vanaken, advocaat 

Stichting Corona Onderzoek

Stichting Corona Onderzoek opereert onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Wij zetten onze juridische kennis en expertise in om gedupeerde belanghebbenden met raad en daad bij te staan. Door onze nauwe contacten met vooraanstaande deskundigen op diverse terreinen en eigen diepgaand corona onderzoek, kunnen wij onze standpunten baseren op harde feiten. Hiernaast plaatsen wij geregeld blogs en vlogs over corona gerelateerde onderwerpen. Hierbij schromen wij niet om een getroffen overheidsmaatregel of een corona campagne kritisch onder de loep te nemen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg onze acties.

Juridische ondersteuning Stichting Corona Onderzoek

Ervaar jij nadeel op persoonlijk of zakelijk vlak als gevolg van corona? De advocaten van Stichting Corona Onderzoek staan jou juridisch bij tijdens (buiten)gerechtelijke procedures. Schroom niet om onze hulp in te schakelen. Door onze jarenlange ervaring binnen de juridische wereld en onze diepgaande kennis over dit onderwerp, weten wij hoe de hazen lopen. Via Stichting Corona Onderzoek dragen wij graag ons steentje bij! 

Help ons mee!

Wil jij ons helpen bij het verrichten van onderzoek, horen van getuigen, juridisch bijstaan van gedupeerden en voeren van campagnes? Jouw eenmalige donatie stelt ons hiertoe in staat. Help jij ons mee?